Wij houden niet van kleine lettertjes. Lange lappen tekst die je toch écht zou moeten doorlezen voor je op “Akkoord” drukt. Wij willen vooral heel graag dat je kennis kunt maken met onze wijnen.

Omdat we bovenal eerlijk, maar ook duidelijk en transparant willen werken, hebben we wel een aantal spelregels opgesteld:

 

Vragen of opmerkingen? Wij zijn er voor je!

Heb je vragen? Stel ze aan ons! Bevalt je bestelling niet? Is er iets verkeerd gegaan? We zijn allebei bereikbaar via info@vinobox.nl of flip@vinobox.nl We zijn zelf ook vooral wijndrinkers, geen genadeloze verkopers. We komen er áltijd uit! Bel je liever? Dan kan dat natuurlijk ook.

Wanneer kan ik mijn Vinobox verwachten?

Wij versturen altijd op woensdag. Donderdag zal de bezorger zich de eerste keer bij je melden. Mocht je niet thuis zijn, dan komt hij/zij vrijdag nog een keer. Dit zodat we de grootst mogelijke kans hebben dat jij de wijn voor het weekend in huis hebt.

Heb je bij je cadeau bestelling een voorkeursdatum aangegeven. Dan doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat de bezorger zich op die datum met een verrassing aan de voordeur staat.

Hoe komt je wijn bij je thuis?

Normaalgesproken wordt je bestelling via PACKS, een vervoerder gespecialiseerd in gevoelige producten, verstuurd. Hierbij maken we gebruik van ‘hufterproof’ verpakkingen om er zeker van te zijn dat alle flessen heel bij je aankomen ( deze verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled karton). Mocht er onverhoopt iets sneuvelen, is dat door de verzekering gedekt. Wij regelen alles, als je ons een foto van de beschadigde zending stuurt.

Help, m'n wijn smaakt me niet!

Dit is bijna onvoorstelbaar, want wij zijn gek op al onze wijnen! Maar smaken verschillen. Heb je iets besteld, maar het blijkt je smaak niet te zijn? Geen probleem. Je mag on-aangebroken flessen altijd terugsturen en iets anders uitzoeken. Ook kan je altijd je geld terug krijgen. Neem even contact met ons op, dan laten wij de retourzending bij je ophalen door PACKS. De kosten voor het terugsturen zijn voor jouw rekening en worden verrekend met de terugbetaling. Natuurlijk ben je ook welkom om de wijnen om te ruilen in Steenwijk!

Wijnabonnement opzeggen

Dat kan altijd en ook direct. Dus geen opzegtermijn. Er is één uitzondering, op het moment dat wij de VINOBOX hebben ingepakt én hebben aangemeld voor transport kan de VINOBOX niet meer worden geannuleerd. Niet zo gek dachten wij.

Wijnabonnement aanpassen

Aanpassen of pauzeren e.d. Ook dit kan altijd. Een simpel belletje of mailtje is voldoende. Wij passen het direct voor je aan.

Betalen

Wanneer je een bestelling plaatst, betaal je deze via iDeal. Koop je zakelijk wijn? Geef ons dan aan wat je graag op je factuur ziet staan. We leveren ook relatiegeschenken. Wanneer we leveren op rekening behouden we tot aan de ontvangst van de betaling op onze rekening onze eigendom voort. Dat wil niets meer zeggen dat de wijn van ons blijft, totdat we de betaling hebben ontvangen.

Automatische Incasso | alleen bij flexibel abonnement

VINOBOX is een wijnabonnement. Dit betekend dat wij jou waarschijnlijk vaker van mooie wijn mogen voorzien. Onze ervaring is dat dit het beste werkt met een automatische incasso. Zo hoef jij niet iedere keer een handeling te doen om ons te betalen én hoeven wij niet in de gaten te houden of iedereen er wel aan gedacht heeft. Met het accepteren van deze voorwaarden ga je akkoord met een automatische Incasso.

Uiteraard alleen als je een wijnabonnement besteld. Bij de bestelling van een cadeau betaal je vooraf, dus is dit niet van toepassing.

Wij verkopen geen Alcohol onder de 18 jaar.

Uiteraard houden wij ons aan de geldende wettelijke regels. Dus geen wijn onder de 18. Boven de 18: Geniet uitbundig, maar drink met mate. Ben je jonger dan 18? Onze leveringen worden door DPD geleverd tegen handtekening voor ontvangst. Deze handtekening is alleen rechtsgeldig indien wordt getekend door iemand van 18 jaar of ouder. De chauffeurs hebben de instructie vanuit PACKS om alléén af te leveren tegen een rechtsgeldige ha

Natuurlijk werken we met zorg aan onze website

Omdat een website & webshop mensenwerk zijn én blijven, kan er eens een foutje insluipen. Aan de teksten, het aanbod en de prijzen op deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Het merk Vinobox

Vinobox is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder nummer 55501702. Vinobox is een geregistreerd woord-, beeld- en handelsmerk.

Privacy Beleid van Vinobox

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om, te zorgen dat we onze administratie op orde hebben en we weten waar we de Vinobox naar toe kunnen sturen. We zullen je een mail sturen met de vraag of de Vinobox in de smaak is gevallen. Heb je geen behoefte aan verdere emails, dan kun je je hier makkelijk voor afmelden. Een uitgebreide documentatie over ons Privacy Beleid vind je via je hieronder.

Hieronder staat de uitgebreidere (verplichte) documentatie over ons privacybeleid.

Privacy Beleid Vinobox BV

 

Privacy Beleid Vinobox BV

 Vinobox hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vinobox houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vinobox BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 Vinobox BV

info@vinobox.nl

0521 51 88 80

 

Verwerking persoonsgegevens

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Vinobox BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het koppelen van uw betaling aan uw bestelling
 • Het noteren van uw bestelling en Vinobox voorkeur
 • Het aanmaken van een label voor verzending
 • Het kunnen versturen van een lever update (track & trace)

 Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam (factuur en/of verzending)
 • Geboortedatum
 • Geslacht (man/vrouw)
 • Adresgegevens (factuur en/of verzending);
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres (factuur en/of verzending)
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
Verstrekking aan derden

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De levering van de Vinobox op het door u aangegeven adres

 

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn en Beveiliging

Bewaartermijn

Vinobox BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Vinobox BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;
 • IP-adressen worden geregistreerd en tijden opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw Privacyrechten

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Pin It on Pinterest